Je factuur kun je versturen naar: facturen@leeuwarden.nl 

Bestandsformaat:

 • Factuur in pdf-formaat en/of E-factuur in UBL 2 formaat
 • Bijlagen in pdf-formaat

Postadres:

Gemeente Leeuwarden
T.a.v. centrale financiële administratie

Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Op de factuur moeten de volgende gegevens staan:

 • Volledige bedrijfsnaam en adres
 • Btw-nummer van de leverancier
 • KvK-nummer
 • Datum waarop de factuur is uitgereikt
 • Een uniek, doorlopend en opvolgend factuurnummer
 • EP 220238 en naam kandidaat
 • Een gedetailleerde omschrijving van de geleverde goederen of diensten
 • Het aantal geleverde goederen of diensten
 • De leverdatum van de goederen of diensten
 • Het bedrag exclusief btw
 • Het toegepaste btw-tarief
 • Het te betalen btw-bedrag